Service, vedligeholdelse, kalibrering

Gyldigheden af billetnummeret kontrolleres under indtastningen.

Slet inputdata

Indtast et gyldigt Schenck-serienr.

R