Hvorfor er afbalancering saa vigtig?

Hvorfor er en del maskiner mere stöjende end andre? Hvorfor stiller ventilen paa cykelhjulet sig altid nederst naar det har roteret? Hvorfor vibrerer rattet paa en bil ved visse hastigheder? Man stöder nästen dagligt paa fänomenet. Effekten af de nävnte ting er ubalance.
Begrebet ubalance kan sammenlignes med en vugge. Balance paa en vugge er naar der er samme vägt paa begge sider af den. Lige saa, kan man betragte massefordelingen, henfört til dets vridningsaksel. En ujävn fordeling af massen betegnes som ubalance. Ved rotation er det centrifugalkraften, der foröger vibrationen, og ved foröget omdrejningstal öges ubalancen ogsaa.

Levetid
Lejer,ophäng, lejehuse og fundamenter bliver paavirket af ubalance og vibrationer, derved udsättes de for unödvendig slid. Produkter med afbalancerede dele har altid längere levetid.

Sikkerhed
Vibrationer kan nedsätte friktionen mellem skruer og mötrikker, saa spändemomentet reduceres, og komponenterne skilles ad. Elektriske kontakter mister forbindelsen ved vedvarende vibrationer, ledninger mister forbindelsen ved fastspändingsstedet. Ubalance kan foresage driftforstyrelser - mennesker og maskiner udsättes for fare.

Kvalitet
Et vibrerende elvärktöj kan ikke anvendes effektivt. Brugeren anstränger sig unödvendigt, öger trätheden. Värktöjsmaskiner med vibrationer giver en negativ effekt paa det färdige resultat. En rundslibemaskine eller en fräsemaskine med vibrationer i deres spindler, giver ringe kvalitet, og mere spild af färdige emner, end vis alt var afbalanceret.

Konkurrence parameter
En stille og rolig gang for et roterende produkt, har altid stor betydning for kvaliteten. Det vil alt väre et konkurrenceparameter. En vibrende husholningsmaskine, eller en stöjende, vibrerende bil, er produkter der ikke vil väre länge paa markedet.
Uafbalancerende kräfter, forstyrende vibrationer, og mislyde, undgaas ved afbalancering.Herved forbedres en rotors massefordeling saa mindre centrifugalkräfter opträder i lejerne. Ved afbalancering maa man desuden tage hensyn til ubalancens art.

Ubalance typer
Ubalance kan deles i forskellige arter, afhängig af deres effekt. Foruden en rotors udformning og dens effekt, paavirker arten af ubalance kompenceringsniveauet leje og valget af ubalancetolerancen. De vigtigste arter for ubalance er:

Statisk afbalancering
Koplet afbalancering
Dynamisk afbalancering